Undervisning Gendai Reiki

Gendai Reiki er først og fremmest en metode til selvudvikling og healing suppleret med metoder til at blive en aktiv medskaber at sit eget liv.

Man kan gennem denne proces udvikle sig til at blive en yderst kompetent og professionel healer. Gendai Reiki metoden har det hovedsigte, at det skal være jordnært, enkelt og lettilgængeligt for alle.

Som kursist kan man allerede efter Reiki 1 give healing til sig selv og ret hurtigt også til venner og familie. For at opnå det fulde udbytte og forståelse af det første niveau er det vigtigt dels at øve sig flittigt samt at sætte sig ind i teorien bag.

Kursister, som har praktiseret en anden form for Reiki, siger samstemmende, at der er meget nyt at hente og en dybere forståelse, hvilket betyder en forøget kvalitet af energiarbejdet.

Jo højere niveau, du opnår, jo enklere vil opgaven synes at være. Denne enkelthed handler om, at dit eget energiniveau forøges i takt med din uddannelse, dit eget engagement samt de mange gange, du har gentaget de enkelte øvelser.

Endvidere vil du få en dybere forståelse i takt med, at du igen og igen læser det teoretiske materiale – jo flere gange du læser det, jo større dybde vil du få.

Gendai Reiki 1

Reiki 1 er det grundlæggende niveau, som alle efterfølgende kurser bygger videre på. Om end det er grundlæggende, så indebærer det nogle fantastiske metoder til at støtte dig i din proces til egen renselse og spirituel vækst.

Indholdet i store træk på Gendai Reiki 1

 • Kortfattet gennemgang af Reiki Ho (fødslen, historisk beskrivelse, forståelse af værdier, strukturen, indvielse osv.)
 • 3 indvielser, som kort beskrevet er energimæssige procedurer udført af Reiki-Mesteren med det formål at aktivere kusistens iboende healingsevner og evne til at svinge i samklang med Reiki energien. Du vil herefter blive i stand til at forbinde dig med i ét nu, når som helst du måtte ønske det.
 • Grundlæggende metoder til healing (brug af hænder, renselse af aura, de 12 standard håndpositioner m.m.)
 • Reiki-healing udført på en person (healing på dig selv og andre)
 • Forståelse af en Reiki-behandling
 • Reiki-healing på dyr og planter
 • At rense og tilføre energi (at rense steder, rum, lykkeamuletter, sten, smykker, opladning af energi, at fjerne dårlig energi)
 • Karakteristiske healingsteknikker (Reiki-maraton, reiki-rundkreds, nentatsu-ho m.fl.)
 • Anbefaling af, hvordan du anvender Reiki efter at have fuldført niveau 1

Gendai Reiki 2

Du opnår på dette kursus en forøget styrke i din formidling af Reiki-energien og lærer mange flere metoder til af anvende Reiki-energien. Du lærer brugen af symboler til at fremme en dyb forståelse af Reiki-energiens natur og til at udvikle energiarbejde som en kunstart. Herved får din rejse mod at blive en energi-mester et kraftigt løft. Du lærer fremgangsmåden til at lære at udføre healing af krop og sind, som man gjorde på Mikao Usui’s tid, ved at sende energien til et udvalgt sted på kroppen. Ved symbol-arbejdet får du endvidere kraftfulde redskaber til at være medskaber af din fremtid og forløse blokeringer fra fortiden.

Indholdet i store træk på Gendai Reiki 2

 • Det grundlæggende i healing ved hjælp af symboler (forståelsen af healing med symboler og  tilhørende lyd samt anvendelse af symbolerne).
 • Indvielse til det første symbol, `symbolet for forøget kraft´- og hvordan det anvendes.
 • Indvielse til det andet symbol, `harmonisymbolet´-  og hvordan  det anvendes.
 • Indvielse til det tredje symbol, `symbolet ud over tid og rum´- og hvordan det anvendes.
 • Healing på afstand (healing-metode ved fysisk afstand mellem healer og modtager)
 • Healing rettet mod fortid (healing af traume med fokus på fortid, at rense karma)
 • Healing rettet mod fremtid ( at sende Reiki-energi til dig selv i fremtiden, idet du skaber den ønskede version af dig selv eller af en situation)
 • Traditionelle teknikker til healing fra mikao Usues tid (fjernelse af giftstoffer, navlehealing, byosen reikan ho m.fl.).
 • Meditation til egen renselse og vækst (hatsurei-ho: kombination af øvelse og meditation til spirituel vækst, metode til egen renselse, metode til aktivering på celleplan)
 • Anbefaling af, hvordan du anvender Reiki efter at have fuldført niveau 2.

Gendai Reiki 3

Du får atter tre indvielser, denne gang for at integrere energien fra det fjerde symbol, Mester-symbolet, i dig. Det bevirker en stor ændring i kvaliteten af den formidlede energi, og energien bliver forfinet til at svinge i samklang med energien fra højeste kilde eller højeste dimension, om man vil. På dette niveau begynder mange at fornemme en form for følelsesmæssig sødme og et fredfyldt sind. Energien vil påvirke såvel krop som sind i retning mod at blive forbundet og forenet med lyset fra den højere dimension. På dette niveau vil du ikke længere betragte Reiki blot som en metode. Du vil søge mod at blive forbundet med og svinge i samklang med den højere dimension, idet vibrationens vejledning og din spirituelle vækst hele tiden hæver din bevidsthed i din daglige livsførelse. Denne vibration svinger på det højeste energi niveau. Dermed vil evnen til at udføre healing og til at praktisere egen renselse undergå tydelige fremskridt og du vil opleve, at du i større udstrækning er en aktiv medskaber af dit eget liv.

Indholdet i store træk på Gendai Reiki 3

 • Betydningen og brugen af det fjerde symbol, Mestersymbolet.
 • Tre indvielser til Mester-symbolet – og hvordan det anvendes.
 • At udføre øvelser forbundet til den højere dimension (metode til at skabe kontakt til bevidstheden i den højere dimension, det højere selv osv.)
 • At komme dybere ind i din meditation og give dig selv et Iøft (Reiki-meditation, affirmationer, osv.).
 • Essensen omkring Mikao Usui Senseis lære inden for Reiki Ho (en mesters forståelse af og undervisning i Reiki metoden).
 • Milepæl til spirituel vækkelse (at anvende Reiki i hverdagens livsførelse og som vejledning til et skabende liv).
 • Instruktion i traditionelle teknikker.
 • Teknikker til egen renselse og vækst (hado-vibrationsåndedræt, hado vibrationsmeditation osv.).

Gendai Reiki 4 – Mester-niveauet

Dette er undervisning i at uddanne Reiki Mestre (undervisere) i at udføre indvielsesprocesserne og i at instruere andre i brugen af Reiki Ho. Det er let at undervise i teknikkerne, men det er nødvendigt,  at du bliver ved med at give dig hen til fortsatte studier efter at have  afsluttet kurset, da det er umuligt at videregive en ren energi blot ud fra en viden om, hvordan indvielsesprocesserne udføres. På Gendai Reiki Center Sjælland anbefaler vi, at en nyuddannet Gendai Reiki Mester deltager på alle kurserne flere gange efter endt kursus som en aktiv medhjælp og en mulighed for at lære og vokse yderligere gennem egne observationer og efterfølgende supervision.

Indholdet i store træk på Gendai Reiki 4

 • Teorien om og den praktiske udførelse af indvielsesprocesserne
 • En Reiki Mesters (undervisers) væremåde
 • Forståelse for og brugen af symboler og deres lyd
 • Hvad der undervises i på hvilke niveauer
 • Adfærden under et Reiki kursus
 • Forståelsen af de traditionelle teknikker inden for Reiki Ryoho
 • Reiju (japansk indvielsesproces)
 • Speciel reiju for mestre (kombineret indvielsesproces med brug af alle symboler)

Kilde: Gendai Reiki Mester Ulla Berndt

Læs mere om prisen på kurserne her.