Kanalisering og clairvoyance

Da der ofte er forvirring mellem begreberne clairvoyance og kanalisering, vil jeg her give en kort beskrivelse af de 2 niveauer.

Forskellen på clairvoyance og kanalisering

Clairvoyance og kanalisering er ofte tæt forbundet. Forstået på den måde, at man ved kanalisering fungerer som kanal for energier og budskaber fra det åndelige, eller fra et højere plan. Og clairvoyance er en form for fremsynethed, men hvor man ofte benytter sig af kanalisering for at få svar på de spørgsmål, der stilles.

I clairvoyance hentes informationen som udgangspunkt gennem clairvoyantens fortolkning af klarfølelsen eller indfølingsevnen direkte fra hjertecenteret, og der fortolkes på f.eks en situations energifelter eller personlighedens energifelter (aura). Dvs. især personlighedens følelser og tanker, samt alt det der er knyttet til personlighedens drama og udvikling (for alle såkaldte problemer, svar og muligheder på det plan ligger her i de legemer og kan fortolkes clairvoyant).

Kanalisering hentes på et mere overordnet niveau, som vi kan kalde et sjælsniveau – der ikke kun er knyttet til det jordiske, men hvor der er kun lys, muligheder og kærlighed i disse sfærer. Dvs. kanaliseres der noget som ikke har samklang med dette kærlighedsplan, er det IKKE fra dette universelle sjælsniveau, og er således ofte mere indblandet med det verdslige og jordiske, personlige plan. Der er flere niveauer/frekvenser at kanaliserer fra – hvilket ofte har med kanalens “antenner” at gøre – men det vigtigste er at vi så vidt muligt er OVER det verdslige og mere personlige niveau.

Kilde: Den gyldne sol v/ Ilse Johannesen