Etiske regler

Jeg stiller lagner, håndklæder osv. til rådighed. Har du en besked fra læge, kiropraktor eller fysioterapeut, kan du med fordel tage den med.

Din behandling starter med en kort samtale om dine behov, så der kan lægges mest vægt på de områder, der er vigtige for dig.

Efter behandlingen er det helt normalt at være lidt konfus. Når behandlingen er færdig, får du et glas vand, som du bør drikke med det samme. Du kan med fordel drikke ekstra meget vand efter behandlingen – også dagen efter.

Etiske regler

Vi benytter kun helt neutrale olier.

Jeg henviser til læge, fysioterapeut eller lignende, hvis jeg skønner, at der er mest forsvarligt.

Børn og unge under 15 år behandles ikke, uden at der er en forælder eller værge til stede.

Jeg behandler kun 15-18 årige, hvis der er givet tilsagn fra en forælder eller værge, som også er velkommen til at være til stede under behandlingen.

Fører der anamnese (journal) over klienten, har denne altid ret til en udskrift.

Jeg har altid tavshedspligt, med mindre andet aftales med klienten, forældre eller værge.